Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Aan- en afmelden

Hoe kan ik mij aan- of afmelden voor een sport en hoe werkt de betaling?

Proeflessen

Iedereen die interesse heeft om bij ons te komen sporten, kan 2 gratis proeflessen volgen.


Aanmelden

Graag onderstaande gegevens per e-mail sturen naar onze penningmeester (penningmeester-zns@ziggo.nl).

 • Naam sport, trainingsdag en tijdstip
 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en e-mailadres

Voorwaarden aanmelding

 • Inschrijfgeld: € 5,00 eenmalig.
 • Beneden de leeftijd van 18 jaar moet de aanmelding worden gedaan door een ouder/voogd.
 • Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met telkens een kalenderkwartaal.
 • U meldt zich aan voor minimaal 1 volledig kalenderkwartaal.
 • Bij aanmelding tijdens een kalenderkwartaal meldt u zich aan voor zowel het lopende als voor het daaropvolgende kalenderkwartaal.
 • U ontvangt elk kwartaal vooraf een nota van de verschuldigde contributie. Indien mogelijk gebeurt dit per email.


Betaling

U ontvangt elk kwartaal een nota voor de verschuldigde contributie. Rekeningnummer 30.58.52.566 van de Rabobank t.n.v. ZNS Zuidwolde. Deze factuur moet binnen 10 dagen na ontvangst betaald worden. U kunt natuurlijk ook zelf een periodieke overschrijving inplannen zodat u nooit vergeet de factuur te betalen. Eventueel teveel betaalde contributie wordt teruggestort.


Betalingsverplichting

De contributieverplichting is per kwartaal.

Afmelden

Graag onderstaande gegevens per e-mail sturen naar onze penningmeester ( penningmeester-zns@ziggo.nl).

 • Naam sport, trainingsdag en tijdstip
 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Eventueel reden van afmelding

Eventueel verschuldigde contributie

 • Bij afmelding tussen 1 december en 28/29 februari is er contributie verschuldigd t/m het 1e kwartaal.
 • Bij afmelding tussen 1 maart en 31 mei is er contributie verschuldigd t/m het 2e kwartaal.
 • Bij afmelding tussen 1 juni en 31 augustus is er contributie verschuldigd t/m het 3e kwartaal.
 • Bij afmelding tussen 1 september en 30 november is er contributie verschuldigd t/m het 4e kwartaal.

Ledenadministratie

J. Nieborg
Noordwolderweg 39
9785 AP Zuidwolde
penningmeester-zns@ziggo.nl


Voor bijzonderheden of vragen kunt u terecht bij de penningmeester. Bijvoorbeeld half tarief of opschorting van de contributie in verband met blessures.