Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Privacyverklaring

Met de komst van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij als vereniging verplicht om u te informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Wie zijn wij?

Zuid-, Noordwolder Sportvereniging (afgekort ZNS)
Gevestigd in Zuidwolde, gemeente Bedum.
Ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 40023768.

Welke gegevens zijn bij ons bekend?

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren via WhatsApp, e-mail, telefoon en post. Ook sturen wij de kwartaalrekening naar uw e-mailadres.

Andere partijen

Uw gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens ook na uw lidmaatschap i.v.m. eventuele reünies.

Verwijderen gegegevens

Als u geen lid meer bent en uw wilt niet dat wij uw gegevens bewaren, dan kunt u een e-mail sturen naar info@znszuidwolde.nl